Personlig udvikling

At skabe personlig udvikling giver ofte helt nye kompetencer.

Har du lyst til at flytte dig og styrke dit potentiale, så har du måske brug for en professionel sparringspartner med en god solid værktøjskasse. Jeg vil kunne hjælpe med at skabe en langt større og dybere bevidsthed, der vil give dig mange flere handlemuligheder og en markant større forståelse for dig selv og andre.

Også indenfor personlig udvikling er alt situationsbestemt og jeg tager højde for netop hvor du er hvad du ønsker at udvikle dig indenfor.

Når vi flytter os et sted, rykker vi ofte på flere fronter, hvilket vil sige at med personlig udvikling og en god sparringspartner, vil din udvikling sprede sig til flere af dine kompetencer og styrke disse også.

Forskellige tilgange bruges alt efter ønsker og behov. Coaching, sparring, vejledning og psykologi er det der bl.a. veksles mellem når der skal skabes forandring og udvikling.