Ledelse

En af verdens mest kendte ledere, Bill Gates, har tidligere sagt at alle burde have en coach.

Der kan aktiveres en stor værdiskabelse for dig som leder ved at have en professionel coach, som kan indtage forskellige positioner, alt efter behov. En værdiskabelse på det personlige og faglige plan, der vil kunne sprede sig som ringe i vandet i hele organisationen og som også vil kunne ses som et positivt resultat, såvel på arbejdsglæden, som på bundlinjen.

Har du en professionel coach der er med til at spille dig god og gøre dig til en mere helstøbt leder?

Resultatet af et coaching/sparringsforløb vil eksempelvis kunne føre til:

 • Et mere autentisk lederskab
 • Større engagement og glæde
 • Et personligt og fagligt udviklingsforløb
 • Udfordring af dit mindset og en øget bevidsthed
 • Bevidsthed om blindspots
 • Et dybere refleksionsniveau og deraf nye handlemuligheder
 • Nye/styrkede personlige og faglige kompetencer
 • Større indsigt i dig selv og andre
 • Større afklarethed og handlekraft
 • En stærkere sammenhængskraft mellem arbejds- og familieliv
 • Større forståelse for forskellige værdier og adfærdsmønstre
 • Frigørelse af ressourcer og potentiale
 • Arbejde med dine udviklingsområder
 • Større bevidsthed om hvordan andre ser og opfatter dig
 • Åben, ærlig og direkte feedback, hvor du kan få det at vide andre måske ikke tør sige
 • Bevidsthed om hvad der holder dig tilbage og vejen til større drivkraft
 • Plads til at arbejde med et 360 graders perspektiv
 • Bedre til at stå ved dig selv og dine værdier
 • Større selvtillid og selvværd
 • Et trygt miljø hvor du 100% bare kan være dig
 • Gøre dig til en endnu mere helstøbt leder

Måske du kunne være interesseret i et uforpligtende kaffemøde, hvor jeg gerne kommer og fortæller om hvordan jeg kan skabe værdi for dig og din organisation. Ring eller skriv og book et møde.

Ledelse kan være en yderst kompleks størrelse, og det er uanset om du er leder, mellemleder eller CEO. Kravene til erhvervsfaglige og personlige kompetencer kan være enorme og der vil være et kontinuerligt behov for at du udvikler dig som leder, så du bedre kan håndtere de udfordringer og problemstillinger der uvilkårligt opstår.

Du ved at god ledelse er situationsbestemt og det samme gør sig gældende når jeg coacher ledere. Med en god bred erfaring, der rummer masser af brugbar teori og mange års praksis, tager jeg udgangspunkt i den enkelte leder og de omstændigheder der skal arbejdes med og under.

Mange tror stadig at coaching kun handler om spørgeteknikker og at det handler om at finde svarene i sig selv. Det er IKKE sådan jeg arbejder! Du vil i forskellige situationer have forskellige behov. Jeg har en samskabende tilgang der betyder at vi bringer det bedste af dine og mine kompetencer i spil og sammen reflekterer over mulige forståelser, perspektiver og handlingsmuligheder. Jeg er ikke fastlåst af skabeloner og navigerer ofte mellem coaching, sparring, vejledning, undervisning og psykologi, samt hvad der ellers måtte være behov for af mine kompetencer.

Jeg er autentisk, åben og ærlig, hvilket er min måde at møde dig på, og hvor sikkerhed, tillid, tryghed og respekt er nøgleord. Når du teamer op med mig, kan du forvente dig en yderst autentisk og professionel sparringspartner. Du kan forvente at jeg gør mit ypperste for at bidrage til skabe forandringer og opnå de mål der sættes.

Det er gennem en lang årrække blevet mere og mere almindeligt at bruge coaches til at blive en mere helstøbt leder. Ofte forventes det at en leder nærmest skal have overnaturlige ressourcer og kompetencer. Du ved naturligvis også godt at det ikke handler om hvad du kan alene, men om hvad du skaber sammen med andre.

Work-life-balance kan være en svær disciplin og alt for mange ledere lever en stresset tilværelse. Hvor blev flow, arbejdsglæden og livslysten af?, spørger jeg bare. Stress og manglende motivation koster dyrt, både personligt og økonomisk. Vi har ikke råd til at overse og overhøre vores egne og medarbejderes behov.

Mål og udfordringerne kan være mange, men lad os sammen skabe nye forståelser og handlemuligheder.