Teambuilding

Med +15 års erfaring inden for teambuilding og teamudvikling. Alle processer eller forløb bliver skræddersyede ud fra de behov, kompetencer og ressourcer der er til rådighed.

Alt er situationsbestemt og derfor arbejder jeg ikke ud fra fastlåste skabeloner, men tager udgangspunkt i hver enkelt situation.

Vi starter altid med en uforpligtende samtale ud fra dine/jeres ønsker og behov.

Et forløb kunne evt. se sådan ud:

  • Vi får forventningsafstemt mål, rammer og succeskriterier
  • Vi laver en grundig research
  • Vi afstemmer samspilsprocessen – hvad gør du/I og hvad gør jeg
  • Ud fra afdækning af behov og mål, laver jeg et oplæg til det videre forløb
  • Eksekvering
  • Opfølgning
  • Fastholdelse

Har opgaven en størrelse der kræver yderligere kompetencer, så har jeg en lang række meget kompetente samarbejdspartnere jeg kan trække på, så det der leveres er helt i overensstemmelse med jeres forventninger.